Apiaries

Нашите пчелини са разположени в екологично чисти планински райони, отдалечени от промишлени предприятия и области с интензивно развито селско стопанство. Пчелните кошери са защитени от достъп на външни лица, животни и превозни средства.

Локализацията на пчелините в различни райони на страната осигурява на пчелите разнообразна медоносна растителност и богата паша през целия активен период.

При отглеждането на пчелните семейства се осъществява строг контрол над заболяванията и използваните лечебни и дезинфекциращи средства. Не се допуска използването на антибиотици, вредни химични медикаменти и синтетични подсладители за подхранване.

При тези създадени условия и отсъствието на негативни странични фактори, добитите пчелни продукти са с изключителни вкусови, хранителни и лечебни свойства.